SACK:s uppmuntringspriser

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att ansöka om resp. vandringspris samt hur du beräknar dina poäng.

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen
 • Enbart svenska resultat
 • De sex (6) bästa resultaten räknas
 • Endast högsta resultat vid varje tillfälle räknas.
 • Ett (1) pris delas ut.

Poängberäkning

BIR                                      12 poäng

BIM                                     10poäng

CERT/CACIB                        8 poäng

CK                                       5 poäng

Exellent                               4 poäng

Very good VG                     3 poäng

Good G                                2 poäng

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA APPELLHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för bruksprov ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • Högsta totalpoäng oavsett special
 • 1 (en) tävling räknas

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA SPÅR/SÖK/RAPPORT/SKYDDSHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för bruksprov ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • De tre (3) bästa resultaten i samma special räknas från lkl till ekl
 • Medelbetygen från tre (3) tävlingar räknas ihop, med 2 decimalers noggrannhet. Total poäng från tävling delas med kofficienten för klassen. Se gällande regelbok
 • Maxpoäng är 30 poäng
 • Ett (1) pris i varje special delas ut

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA LYDNADSHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för lydnad ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • De tre (3) bästa resultaten från lydnadsklass I till Elit räknas
 • Medelbetygen från tre (3) tävlingar räknas ihop, med 2 decimalers noggrannhet. Totalpoäng för tävlingen delas med kofficient för klassen. se gällande regelbok
 • Maxpoäng är 30
 • Ett (1) pris delas ut

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA FREESTYLEHUND

 Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)

 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Endast svenska resultat räknas
 • Enbart resultat från officiella tävlingar räknas
 • Priset delas ut på årsmötet 

Poängberäkning

 • De tre (3) bästa resultaten från freestyleklass I till III räknas & summeras
 • Resultat från klass I
 • Resultat från klass II multipliceras med 1,1
 • Resultat från klass III multipliceras med 1,2
 • Ett (1) pris delas ut
 • Extrapoäng vid championat 10 poäng

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA RALLYLYDNADSHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för rallylydnad ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • De sex (6) bästa resultaten från alla klasser räknas, nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass

Alla klasser

0 fel                                     5 poäng

0-10 fel                               4 poäng

11-20 fel                             3 poäng

21-30 fel                             2 poäng

diskad/deltagit                   1 poäng

 

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA AGILITYHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för agility ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

De sex (6) bästa resultaten räknas, klass 1 till klass 3

Klass 1-3

0 fel                                    5 poäng

0,01-4,99 fel                       4 poäng

5 fel                                    3 poäng

5,01-10 fel                          2 poäng

diskad/deltagit                   1 poäng

Bonuspoäng

pinne                                   2 poäng

uppflyttning                        2 poäng

cert                                     5 poäng

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA BEVAKNINGSHUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för bruksprov ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • De tre (3) bästa resultaten i samma special räknas från lkl till ekl
 • Medelbetygen från tre (3) tävlingar räknas ihop, med 2 decimalers noggrannhet. Total poäng från tävling delas med kofficienten för klassen. Se gällande regelbok
 • Maxpoäng är 30 poäng
 • Ett (1) pris i varje special delas ut

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA BSL HUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för BSL ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • De tre (3) bästa resultaten i samma special räknas från klass I till III
 • Totalpoäng från tre (3) tävlingar räknas ihop och delas med 3
 • Högsta poäng vinner
 • Maxpoäng är 200 poäng
 • Ett (1) pris i varje special delas ut

 

SVENSKA CATTLEDOG KLUBBENS PRIS TILL BÄSTA IPO HUND

 • Föraren/ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
 • Poäng räknas under ett (1) kalender år
 • Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SACK som ombesörjer uträkning av poäng
 • Priset delas ut på årsmötet
 • Poängberäkningen uppdateras när de officiella reglerna för IPO ändras. Ev. tolkning och ändringar görs av styrelsen

Poängberäkning

 • De tre (3) bästa resultaten i samma special räknas från klass I till III
 • Totalpoäng från tre (3) tävlingar räknas ihop och delas med 3
 • Högsta poäng vinner
 • Maxpoäng är 300 poäng
 • Ett (1) pris i varje special delas ut