Protokoll och handlingar

ÅRSMÖTE 2017

SACK höll årsmöte den 4 mars 2017. Årsmötesprotokoll och övriga handlingar från mötet finner ni nedan.

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2017 – Bilaga 1

 

Övriga årsmöteshandlingar 2017
Kallelse_dagordning årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Revisionsberättelse 2016
Balansräkning 2016
Resultaträkning 2016
Budgetförslag 2017
Budgetförslag 2018
Provstatistik 2016
Valberedningens förslag 2017

 

Protokoll från extra medlemsmöte den 29 april 2017

Protokoll extra medlemsmöte 2017