Bli medlem

Som medlem i SACK får du del av klubbens aktiviteter runt om i landet såsom rasspecialen samt klubbens arrangerade MH/MT. Du får även tillgång till vår slutna Facebook-grupp och har möjlighet att påverka arbetet inom klubben.

När du är med i SACK blir du automatiskt medlem i Svenska Brukshundsklubben (SBK) och får på så sätt ännu mer förmåner.

– Du får SBK:s intressanta tidning Brukshunden som kommer ut med 8 nummer/år
– Du kan delta i tävlingar och prov som anordnas av SBK och mycket annat
– Du får 10 procent rabatt på hundförsäkringar

Fler förmåner kan du läsa om på SBK:s hemsida.

Vilket medlemskap ska du ha?


Ordinarie medlem (ej medlem i annan SBK klubb):
Som ordinarie medlem betalar du både förbundsavgift till SBK (380 kr) och lokal avgift (250 kr) till SACK. Medlemsavgiften för år 2017 är 630 kr.

Delbetalande medlem (medlem i annan SBK klubb): Om du redan är medlem i någon av SBK:s lokalklubbar och/eller annan rasklubb under SBK (se lista längst ner på sidan) betala du endats lokal avgift till SACK. Medlemsavgiften för år 2017 är 250 kr.

OBS! Vid betalning uppge vilken klubb och det medlemsnummer du har hos den SBK-klubb där du har ditt medlemskap.

Familjemedlem: Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem eller delbetalande medlem i SACK och att du blir medlem i samma klubb/klubbar. Medlemsavgiften för år 2017 är 150 kr. (Observera att i familjemedlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till ordinarie medlem).

Utlandsmedlem: Är du utomlandsbosatt kan du även vara medlem i SACK. Medlemskapet fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem men avgiften är något högre eftersom det tillkommer administrativa kostnader. Som utomlandsmedlem betalar du förbundsavgift till SBK och lokal avgift till SACK. Medlemsavgiften för år 2017 är 630 kr.

 

Så här gör du för att bli medlem

Skicka ett e-post till vår kassör sackkassor1@gmail.com för att meddela oss alla dina uppgifter:

  1. Namn
  2. Personnummer
  3. Adress
  4. Telefonnummer
  5. E-postadress
  6. Medlemsnummer i SBK och vilken annan SBK-ansluten lokalklubb du är helbetalande till (endast för delbetalande medlemmar)
  7. Medlemsnummer på redan medlem (endast för familjemedlemmar)

Medlemsavgiften betalas till vårt plusgiro 22 79 46-1. Glöm inte ange namn och personnummer på inbetalningen samt vilken typ av medlemskap det gäller.

Uppgifter för utlandsbetalande:
– IBAN: SE 3595000099601802279461
– BIC/SWIFT: NDEASESS

Medlemskapet gäller i 12 månader. Ditt medlemskort får du på e-post för egen utskrift. Det går även att beställa hem genom Mina sidor på SBKs hemsida

OBS! Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften till oss. Andra året får du en avi från förbundskansliet (SBK) som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Rasklubbar under SBK

Chodský Pes
Australiska Vallhundar
Beauceron
Belgiska Vallhundar
Berger Picard
Bouvier Des Flandres
Boxer
Briard
Chodský Pes
Collie
Dobermann
Hollandese Herdershond
Hovawart
Riesenschnauzer
Rottweiler
Rysk Svart Terrier
Tysk Schäferhund
Vit Herdehund

Varmt välkommen till Svenska Australian Cattledog klubben!