Krav för valpkullsannonsering

Allmänna krav

Uppfödaren: Medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben samt vara bosatt i Sverige.

Valpkullen: Uppfylla SKK:s regler för registrering.

Rutiner för annonsering av aktuell valpkull

1. När kullen är född skickas information till sekreterare cattledogklubben@gmail.com. Uppge följande uppgifter:

a.) föräldrarnas namn inklusive registreringsnummer och eventuella titlar,
b.) uppfödare, adress, telefonnummer, e-postadress och hemsideadress, samt 
c.) kullens födelsedatum, antal, kön, färg och inavelsgrad

Kullen får ligga kvar i 12 veckor men förlängning kan ges tills valparna nått en ålder av 6 månader om det önskas.

Den kull som är äldst ska ligga överst på listan.

Kontakta webbansvarig för att avanmäla kull eller meddela att kullen är såld.

 

Rutiner för annonsering av planerad valpkull

1. Information om planerad kull lämnas till cattledogklubben@gmail.com tidigast tre månader innan beräknad födsel. Uppge följande uppgifter:

a.) kennelnamn,

b.) uppfödarens namn, hemort och telefonnummer, samt

c.) hemsida och mailadress om det finns

När kullen är född ska detta meddelas till webbansvarig så att annonsen kan tas bort alternativt ändras till en annons under födda kullar (se rutinerna ovan för sådan annons).

Annonsen kan självfallet även tas bort när som helst uppfödaren begär det. Kontakta då webbansvarig.