Krav för annonsering av omplacering

Ägaren
Ägaren ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben samt vara bosatt i Sverige.

Hunden
Ska vara registrerad i SKK och veterinärbesiktigad högst en vecka innan omplacering.

Rutiner
Anmälan görs till cattledogklubben@gmail.com som meddelar 
webbansvarig som i sin tur lägger ut annonsen på hemsidan.

Övrigt
Annonsen ligger kvar i tre månader men förlängning kan erhållas med ytterligare tre månader om så önskas.

Den hund som legat längst tid ligger överst på listan.

Då hunden omplacerats meddelas detta omedelbart till cattledogklubben@gmail.com.