Lokala ombud

Under uppfödar- och medlemsträffen i november 2016 beslutades att skapa lokala kontaktombud som klubbens förlängda arm gentemot befintliga, nya och blivande medlemmar. Tanken är att de lokala kontaktombuden ska se till så att personer intresserade av rasen kommer i kontakt med rätt personer och kanske även svara på lita allmänna frågor om rasen.

De lokala kontaktombuden kan även anordna eller vara behjälpliga med att anordna lokala träffar för personer med rasen. Det måste vara ett minimiantal deltagare och SACK
kan hjälpa till med att ex. subventionera fika och eller lokalhyra.

Lokala kontaktombud:
Södermanland – Beatrice Semmelhack
Västmanland – Yvonne Nilsson
Västra – Catta Englund
Halland – Ann-Louise Johansson
Uppland – Sandra Larsson
Närke – Towa Lindberg
Skåne – Dennis Söderqvist

Vi vill gärna ha fler personer med i de distrikt vi saknar! Hör av dig till catteldogklubben@gmail.com om du är intresserad.