KLUBBEN

OM SVENSKA AUSTRALIAN CATTLEDOG KLUBBEN

cropped-Halvstor-logga-1.jpgSvenska Australian Cattledog Klubben (SACK) bildades hösten 2006 efter att i 30 år varit i gemensam klubb med Australian Kelpie. Medlemsantalet i klubben är på uppåtgående och vi har i dag ca 90 medlemmar spridda över hela Sverige.

SACK är fortfarande i en uppbyggnadsfas men är inne i en god utveckling vilken bidrar till att ännu fler aktiviteter kommer att företas inom klubben i framtiden. Redan idag anordnar SACK officiella utställningar, lydnadsprov, MH, MT, utbildningar för medlemmarna, samt möten med intressanta och utvecklande föreläsare.

Minst en gång per år arrangerar klubben ett träningsläger för sina medlemar. Dessutom förekommer lokala träningsläger och aktiviteter som annonseras på hemsidan och via klubbens Facebook-grupp SACK – Svenska Australian Cattledog Klubben (sluten för medlemmar). Lägren är företrädesvis öppna för alla medlemmar inom SACK men i mån av plats kan även medlemmar ifrån andra klubbar anmäla sig.

SACK verkar för att på ett aktivt sätt sprida kunskap om och väcka intresse för rasen. Detta görs bland annat genom att delta med rasmonter vid olika tillställningar, dela ut informationsblad, ha verksamma lokala ombud och uppmuntra till verksamhet och tävlingar som lyder under SBK.

Klubben främjar och förespråkar avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar. Detta genom att bland annat anordna avels- och uppfödarträffar (öppna för alla medlemmar). Klubben förbereder även ett framtagande av hälsoenkät för att inhämta fakta och information om rasen från förr och nu som är tänkt att leda till en högre kunskap om rasens hälsoläge.

Rasens medverkan på olika typer av aktiviteter och tävlingar ökar stadigt varje år. Australian Cattledog finns nu representerad inom samtliga bruksgrenar (spår, sök, rapport och skydd), lydnad, vallning och vallningsprov, inom tjänstehundsverksamheten, agility, freestyle, rallylydnad samt som servicehund!

En Australian Cattledog är en typisk allroundhund som passar för de flesta arbeten och som ger en trogen vän för livet!

 

STADGAR RASKLUBB

Här kan du läsa våra stadgar för rasklubb.

 

VÅR FACEBOOK-GRUPP

FB hund

Som medlem i SACK har du tillgång till vår slutna facebook-grupp – SACK Svenska Australian Cattledog Klubben. Gruppen är till för att du som medlem ska kunna vara med och diskutera vår ras samt ta del av allmän information om aktiviteter och händelser inom rasklubben.

För allas trivsel förutsätts högt i tak och att diskussionerna hålls sakliga. Personliga angrepp är inte tillåtet och den som ägnar sig åt sådant riskerar att uteslutas från sidan ­ oavsett om du är medlem i SACK.

Det är heller inte tillåtet att lägga ut olika former av annonser. Det får istället ske via vår hemsida och enligt de regler som följer där.