Bushbug’s uppmuntringspris till bästa nybörjare (vandringspris)

Vandringspriset är skänkt av Susanne Blomqvist, Bushbug’s kennel.

bushbugs uppmuntringspris

  • Priset ansöks årligen och delas ut på SACK:s årsmöte för att främja rastypiska hundar med allround arbetskapacitet.
  • Priset gäller från 2010-01-01 tillsvidare.
  • Priset gäller för tävlingar under ett helt kalenderår, dvs  januari till december.
  • Priset utdelas till medlemmar i SACK.
  • Delas ut till den som under året startat sin tävlingskarriär i bruks eller lydnad (dvs första året man startat med hunden i officiell appellklass eller lydnadsklass I). Högsta resultat räknas men om ekipaget deltagit i både bruks och lydnad räknas extra poäng för detta enligt nedan. Grund poäng utgörs av högsta snitt poäng antingen i bruks dvs appell klass eller lydnads klass I.
  • Priset vandrar vidare utan tidsgräns.

 

Poängräkning

Varje gren kan endast räknas med en gång och det är endast officiella resultat som medräknas. Undantaget vallanlagstest (enl Svenska Bearded Collie Klubbens regler)som ännu ej är officiella.

Priset utdelas till den som uppnått sammanlagt högst poäng.

Om två ekipage får samma poäng delas priset mellan dessa. De får då inneha pokalen halva året vardera fram till nästkommande årsmöte.

 

Grund poäng

Snittbetyg i appell +1 poäng eller snittbetyg i lydnads klass I.

Snittbetyg räknas ut genom att slutresultatet för tävlingen delas med sammanlagda koefficienten för klassen som i appell är 32 och i lydnads klass I är 20. Dessa utgör grund poäng.

Appell ger alltså automatiskt en extra poäng jämfört med lydnad då det ställer något högre krav på allround kapacitet.

 

Extra poäng

Förutom ovanstående poäng delas extra poäng ut för under året deltagit i och uppnått gräns för:

Appell lägst godkänd + 1 poäng

Lydnad lägst 3:e pris+ 1 poäng

Rallylydnad lägst 70 poäng+ 1 poäng

Officiell Utställning Excellent+ 1 poäng

MH genomfört+ 1 poäng

Agility nollat lopp+ 1 poäng

Vallanlagstest godkänd+ 1 poäng

Anlagsprov viltspår godkänd+ 1 poäng

Freestyle uppflyttningspoäng+ 1 poäng

 

OBS! Priset kan enbart mottas vid SACK:s årsmöte och skickas inte ut via post. Ombud kan användas men måste aviseras i förväg då en kvittens för mottaget pris ska undertecknas. Det åligger vinnaren att se till att priset finns klubben tillhanda inför nästa årsmöte. Vinnaren står själv för kostnaden av ingravering på plakett med årtal och hundens kennelnamn. Det är tillåtet och rekommenderat att inom parentes ingravera tilltalsnamn efter kennelnamn. Ingraveringen ska utföras före nästa årsmöte. Alternativt endast skriva i följeboken.