RAS (rasspecifik avelsstrategi)

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för avel inom varje specifik ras. Strategin beskriver både starka sidor som problem som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

SACK och andra rasklubbar samt specialklubbar arbetar tillsammans med Svenska Kennelklubben för att ta fram strategier för aveln. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen.

Har du frågor och funderingar kring RAS, ta kontakt med avelsrådet.

DOKUMENT

RAS Australian Cattledog (2006)
RAS utvärdering 2011
RAS utvärdering 2012
RAS utvärdering 2013
RAS utvärdering 2014