Avelsrekommendationer

SKK krav för avel

  • Uppfödaren ska vara medlem i SKK och följa SKK gällande grundregler och hälsoprogram
  • Föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med A, B eller C som resultat.
  • Föräldradjuren skall ha känd mental status (MH).

Läs mer på SKK:s hemsida här.

SACK:s rekommendationer för avel

Uppfödaren

– ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben.
– ska följa SKK:s gällande grundregler och hälsoprogram

Avelsdjuren
1. Hälsa

Höftleder: Känd status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månaders ålder, med grad A eller B eller motsvarande för utländska hundar.

Armbågar: Känd status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månader ålder, med grad ua (0) eller motsvarande för utländska hundar.

Ögon: Känd status gällande prcd PRA genom DNA-test, alternativt obligatorisk fri eller anlagsbärare genom DNA-testade föräldrar. Parning med anlagsbärare (B) får endast göras med fri hund (A). Sjuka djur (C) får ej användas i avel. Utöver ovanstående ska ögonlysning genomföras före första parning.

2. Exteriör

Lägst ”Very Good” eller 2:a pris i öppen- eller bruks/jaktklass på officiell utställning alternativt godkänd i korningens exteriördel av för rasen godkänd beskrivare / domare.

3. Mentalitet

Genomförd MH (genomgången med kryss i alla rutor)

4. Undantag

Utländska avelsdjur bosatta utomlands, importerad dräktig tik samt spermaimport som tillför nytt blod medges undantag från de exteriöra kraven och kravet på genomförd MH.

Ur SACK:s stadgar §2 Brukshundklubbens uppgift

”Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar. Vi ska inom Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska samt funktions-dugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.”

Vid frågor eller funderingar avseende avel var god kontakta avelsrådet.