AVEL

Om SACK:s avelsråd

SACK har två avelsråd som ansvarar för avelsfrågor inom rasklubben. Här finns lite information om vad som är avelsrådens uppgift/funktion och kan hjälpa dig med. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avelsrådet står till förfogande för att hjälpa uppfödare, hanhundsägare, valpköpare och medlemmar. Man kan bl.a. få hjälp med att

– ta fram fakta om enskilda hundar,
– göra listor med hundar som uppfyller valda kriterier,
– ta fram statistik gällande mentalitet, exteriör och hälsa på utvalda grupper av hundar, samt
– beräkna inavelsgrader.

Avelsrådet kommer INTE att rekommendera enskilda uppfödare eller hundar utan tillhandahåller endast fakta och/eller statistik. Uppfödare och valpköpare får själva göra ett val utifrån den informationen.

Fakta som kan tas fram är exempelvis tävlingsmeriter i bruks, lydnad och agility, titlar, utställningsresultat, resultat från mentalbeskrivning, mentaltest och hälsoundersökningar. Listorna kan tas fram på hundar som uppfyller vissa kriterier som kan vara nästintill vilka som helst men som exempel kan nämnas resultat från MH, MT, Hälsoundersökningar, tävlingar, utställningar och exteriörbeskrivning.

Statistik kan göras på resultat från mentalbeskrivningar och hälsoundersökningar på en vald grupp av hundar. Exempel på en grupp hundar kan vara en kull, alla hundar från en kennel, alla avkommor eller barnbarn till en särskild hund osv.

Inavelsgrad kan redovisas på redan registrerade hundar eller beräknas inför kommande parningar, antingen mellan två hundar eller mellan en hund och flera tilltänka partners på samma gång.

Fullständigt ifyllt protokoll från exteriörbeskrivning kan fås ut på alla hundar som är exteriörbeskrivna och där protokollet har skickats till SACK.

 

Kontaktuppgifter till SACK:s avelsråd