KONTAKT

Klubbens adress

Svenska Australian Cattledog Klubben
c/o Marloes Fransen Söderberg
Valkyriavägen 16

174 55 Sundbyberg

Klubbens plusgiro

22 79 46-1

Registreringsansvarig

Vallanlagstest, MT/MH protokoll (kopia) samt utställningskritiker skickas till registeransvarig Mona Malmström.

Adress:  Björksäter 336, 195 92 Märsta.
E-post: mona.b.malmstrom@gmail.com

Styrelsen

För att komma i kontakt med någon i styrelsen hänvisar vi till kontaktuppgifterna under fliken STYRELSEN.

Övriga

Avelsråd och hälsoansvarig: Ulla Hemmings ulrika.hemmings@gmail.com
Avelsråd och registeransvarig: Mona Malmström mona.b.malmstrom@gmail.com
Medlemsfrågor: cattledogklubben@gmail.com
Webbansvarig: Marloes Fransen sack.hemsida@gmail.com