Träningsläger/träffar

Varje år satsar Svenska Australian Cattledog Klubben på att anordna läger för sina medlemmar och även träffar för uppfödare.

Träningsdag hos Uppsala BK den 28 oktober 2017

Välkomna på en träningsdag i Uppsala med temat Skogsarbete!

Träningsdagen är gratis och vigd åt klubbens medlemmar!

Vi har delat upp dagen i två grupper med inriktningarna Sök samt Spår/Patrullering.

Sök:

Både nybörjare samt mer erfarna är varmt välkomna! Kom och prova på en fantastiskt rolig och fartfylld bruksgren med din Cattledog, eller passa på att träna ny sökbana med nya figuranter! Vi bistår med nya övningar och träningstips att fortsätta med på hemmaplan. (Dagen är inriktad mot bruksgrenen Sök som tävlingsform).

Ansvarig coach; Elin Spangenberg som tränar och tävlar aktivt i Sök, är även tävlingsledare för Bruksprov.

Max 6 st deltagare

Patrullering och Spår:

Dagen är inriktad mot att ge en introduktion till patrullering samt spår. För er som redan har spårat en hel del med era hundar kommer vi arbeta med hur ni kommer vidare med träningen; eventuell problemlösning, höja svårghetsgraden och generellt ge nya träningstips!

Ansvarig coach; Katarina Cvek som är hundförare och patrullhundsinstruktör inom hemvärnet.

Max 6 st deltagare

Anmälan m.m.

Vi samlas kl 9.00 i skogen för sök respektive spår-patrullering, medtag egen lunch.

Vi avrundar dagen på Uppsala BK med gemensam fika och sammanfattning av dagen, beräknad avslutning ca kl 17.00

Mer detaljerad information om dagen kommer efter anmälningstidens slut!

Anmälan skickas till Sandra Larsson Sackkassor1@gmail.com

Sista anmälningsdag är 20 oktober!!

Anmälningsuppgifter:

  • Förarens namn?
  • Mejladress?
  • Hundens namn?
  • Hundens ålder?
  • Vilken gren vill du träna? (sök eller patrullering/spår)
  • Tidigare erfarenhet av din valda träningsgren?

Varmt välkomna!

 

Uppfödar- och medlemsträff i Kungsör 2017 (OBS! Nytt datum)

Den 18-19 november 2017 kommer SACK att anordna ytterligare en uppfödarträff för att följa upp det som diskuterats under SKKs avelskonferens i oktober. Vid samma tillfälle kommer klubben även anordna medlemsträff. Träffen kommer äga rum på samma ställe som förgående år, Kungsör. Det är ännu inte spikat något program för helgen så kom gärna med tips och frågor som ni som uppfödare/medlemmar vill diskutera.

Skyddsläger 2017

Den 28-30 april 2017 arrangerade SACK skyddsläger. En lyckad helg med åtta glada ekipage som deltog. Tack till er som varit med och gjort helgen möjlig och extra stort tack till Jonny Eliasson som ställde upp som instruktör!

 

Uppfödar- och medlemsträff 2016

Den 12-13 november 2016 hade SACK uppfödar- och medlemsträff i Kungsör. Läs protokollet från träffen här.

Under träffen kom man överens om att skapa lokala kontaktombud som ska fungera som klubbens förlängda arm emot befintliga, nya och blivande medlemmar. Kontaktombuden ska bl.a. hjälpa till så att personer som är intresserade av rasen kommer i kontakt med rätt personer samt vara behjälpliga med att anordna lokala träffar för personer med rasen. Se våra lokala kontaktombud under fliken lokala ombud