Vallning

Vallningsläger med Lynn Leach den 2-3 augusti 2019

Varmt välkommen på vallningsläger hos Ankie Hermansson på Fäboda Gård, Mariefred. www.goosewood.com

Lynn Leach är en mycket erfaren vallningsinstruktör, tränare, tävlare och domare.
Hon har bred erfarenhet av vallning både i arbete samt som tävlingsgren och driver utbildningsverksamheten på det egna träningscentret ”Downriver Farm” (www.downriver.org) i British Columbia, Kanada.
Lynn är ofta anlitad som domare, talare vid domarkonferenser och för clinics runt om i världen!
Hon är också aktiv inom den kanadensiska kennelklubben, CKC, och har varit representant i deras ”Herding Committee” sedan dess uppstart 1996.
Hon är även vice ordförande i ”Australian Cattledog Club of Canada” och har fött upp Cattledogs.

Under lägret har varje ekipage 2st väl tilltagna träningsrundor per dag, under förmiddagen och eftermiddagen.
Lynn har speaker-headset så att alla kan höra och då ta del av varandras träning, på detta sättet lär man sig jättemycket även som åskådare!

Det är en fördel om man har någon tidigare erfarenhet av vallning, för att få ut så mycket som möjligt av tiden med Lynn.
dvs. att hunden haft tidigare kontakt med får är önskvärt.
Inga förkunskaper krävs men är att rekommendera för att utnyttja tiden maximalt.
Om man önskar påbörja sin träning innan dess så rekommenderar vi att kontakta någon av Svenska kroppsvallarklubbens godkända tränare/anlagstestare runt om i Sverige för att få en bra start!

Kostnad:
Deltagare med 1 hund, inkl kost & Logi: 3000kr
Om samma deltagare vill delta med ytterligare 1 hund: +2500kr
Åskådare inkl kost (logi finns i närliggande B&B): 700kr/dag

Det finns möjlighet att parkera egen husvagn/husbil samt godkänt att tälta.
Finns möjlighet att komma redan på Torsdag eftermiddag för installation av logi samt trevligt umgänge!

Antalet platser är begränsat till max 8 ekipage.
Anmälan är bindande! Ifall ens plats önskas avbokas så kan klubben hjälpa till att hitta ersättare men detta är inget som kan garanteras.

Anmälan skickas till Vallningsansvarig/kassör Sandra.
sackkassor1@gmail.com
Ange ditt samt hundens namn och information om eventuella matallergier.

Mer utförlig information om lägret kommer i Juli, i god tid innan lägrets start!

Betalning sker senast 1 juni till klubbens PG: 22 79 46-1
ange vallning+ditt namn

 

 


 

Vad är vallning?

vallar avstånd       Röd vallar

Vallning är ett mycket givande och roligt sätt att aktivera sin cattledog under. Svenska Australian Cattledog Klubben har ett inofficiellt register för de hundar som genomfört vallanlagstest för att kunna bibehålla vallanlagen. Testet utförs enligt det regelverk som Beardercollieklubben tagit fram. Redovisning sker enligt protokoll framtaget för Australian Cattledog som skickas till registreringsansvarig Mona Malmström mona.sack@telia.com.

Dokument

Vallanlagstest protokoll 2015

Godkända vallhundar

Hur går ett vallanlagstest till?

Testledaren kommer att gå med din hund och testa hur den fungerar med djuren. Testet sker i en mindre inhägnad och testledaren gör allt för att hjälpa din hund att komma igång. Tips är att låta cattledogen träff får någon/några gånger innan så hjälper det hunden att bättre komma igång.

Lämplig ålder är från 1 år och uppåt.

vall fåra

Vad bedömer testledaren?

Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren ska bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls ska bedömas 0, avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken ska bedömas med 5.

Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t.ex. positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom osv., för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att ”kontrollera” en flock som ska bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

Mental uthållighet är ett test på hundens ”mentala ork”, dvs. koncentrationsförmåga. Det man tittar på då är om hunden klarar av att arbeta hela testet utan att lägga av eller om den visar snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta ska minst bedömas som 3.

Samarbetsvilja/Styrbarhet testas med t.ex. ett ”stanna” eller ”ligg”-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut avståndet t.ex. genom positionering eller blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet ska inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom Samarbetsvilja/Styrbarhet, där poängen bara ska fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras i protokollet.

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och illasinnade bett.

 

Hur gör jag för att anmäla till ett test?

Dels anordnar Svenska Australian Cattledog Klubben tester vid vissa tillfällen. Det går även att själv ta kontakt med testledarna för att delta i ett test. Kostnaden för testet är 250 kr.

Lista över godkända testledare/anlagsbeskrivare

 • Calle Borgström
  Ekeberg Gård, Mörrum
  Telefon: 0454-773050
  E-post: carl.borgstrom@hotmail.com
 • Lisbeth Cederberg
  Ekerö
  Telefon: 073-589760
  E-post: lisbeth.cederberg@telia.com
 • Shania Longyard
  Högbo
  Telefon: 070-6216222
  E-post: finn-vallarna@alfa.telenordia.se
 • Ewa Myrbrink Karlsson
  Almunge
  Telefon: 0708-0881687
  E-post: ewa@kelpie.it
 • Tony Söderlund
  Stöde (Sundsvall)
  Telefon: 070-2210257
  E-post: pontiacking@hotmail.com