Vallning

Vallningsläger den 1-2 september 2018

Varmt välkommen på vallningsläger hos Ankie Hermansson på Fäboda Gård, Mariefred. www.goosewood.com

Kostnaden är 2 000 kr/ekipage och 400kr/dag för åhörarplats. Kostnaden inkluderar vallning, frukost/lunch/fika/middag på lördagen, övernattningsplats samt frukost/lunch/fika på söndagen.

Anmälningsavgift: 500kr, resterande betalas senast 4 veckor innan lägret.
Anmälan är bindande! Inbetalas på PG 227946-1, ange deltagarens namn som referens. Boka din plats genom att maila Sackkassor1@gmail.com och uppge ditt namn, SBK-medlemsnr, hundens namn samt kort info om denna och om ni har tidigare erfarenhet av vallning. Betala också in anmälningsavgiften, se info ovan.

För mer information se inbjudan

 

 


Vallanlagstest (inofficiellt) på kor den 16:e och 17:e september 2017

 

 

 

 

 

 

Nu har SACK lyckats ordna så att ni får chansen att vallanlagstesta era hundar på kor!

Testen är i första hand lördagen den 16/9 och söndag 17/9 är reservdag om det blir många intressenter!!

Vallanlagsbeskrivare kommer att vara Örjan Skoglund, en beskrivare ifrån Specialklubben för Västgötaspets (SKV) som beskrivit mer än 1 200 olika hundraser genom åren.

Testen kommer att vara i Täkt, utanför Borlänge.
Starttid och samlingsställe meddelas närmare aktuell helg. Det brukar vara en gemensam genomgång för samtliga hundägare på morgonen.

Saxat om testen ifrån SKV –

””Vallanlagstesten är en arena där man sammanför hundarna med nötkreatur, för att observera hundens spontana reaktion vid mötet med vallningsdjur. Vad gör hunden vid detta specifika tillfälle och under dessa specifika förutsättningar:
Är den intresserad av djuren? Jagar den? Nyper den? Har den pondus? Uthållighet? Eller är den ointresserad?
Eller är det en av de hundar som rent spontant tar upp djuren, driver dem lugnt och uppvisar fantastiska medfödda vallningsegenskaper?””

Priset för testen:
Medlem i SACK – 400kr
Icke medlem i SACK – 500kr

Medlemmar i SACK har företräde!
Antalet hundar för test ca 15 st/dag.

Avgiften betalas in på klubbens plusgiro: 22 79 46-1
Uppgifter för utlandsbetalande:
– IBAN: SE 3595000099601802279461
– BIC/SWIFT: NDEASESS

Anmälan senast 8 september. Inbetalning ska vara bokfört detta datum. Anmälan är bindande, vid förhinder om hund är skadad eller motsvarande så ska vidimerat intyg påvisas, eller om andra olägenheter uppstått ska styrelsen kontaktas.

Med förhoppning, att många av er nu tar chansen till att prova på ett mycket bra test med en mycket kompetent beskrivare!
Om detta faller väl ut, så ska klubben försöka anordna detta fortsättningsvis.

 

 

 

Vad är vallning?

vallar avstånd       Röd vallar

Vallning är ett mycket givande och roligt sätt att aktivera sin cattledog under. Svenska Australian Cattledog Klubben har ett inofficiellt register för de hundar som genomfört vallanlagstest för att kunna bibehålla vallanlagen. Testet utförs enligt det regelverk som Beardercollieklubben tagit fram. Redovisning sker enligt protokoll framtaget för Australian Cattledog som skickas till registreringsansvarig Mona Malmström mona.sack@telia.com.

Dokument

Vallanlagstest protokoll 2015

Godkända vallhundar

Hur går ett vallanlagstest till?

Testledaren kommer att gå med din hund och testa hur den fungerar med djuren. Testet sker i en mindre inhägnad och testledaren gör allt för att hjälpa din hund att komma igång. Tips är att låta cattledogen träff får någon/några gånger innan så hjälper det hunden att bättre komma igång.

Lämplig ålder är från 1 år och uppåt.

vall fåra

Vad bedömer testledaren?

Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren ska bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls ska bedömas 0, avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken ska bedömas med 5.

Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t.ex. positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom osv., för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att ”kontrollera” en flock som ska bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

Mental uthållighet är ett test på hundens ”mentala ork”, dvs. koncentrationsförmåga. Det man tittar på då är om hunden klarar av att arbeta hela testet utan att lägga av eller om den visar snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta ska minst bedömas som 3.

Samarbetsvilja/Styrbarhet testas med t.ex. ett ”stanna” eller ”ligg”-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut avståndet t.ex. genom positionering eller blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet ska inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser.

Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom Samarbetsvilja/Styrbarhet, där poängen bara ska fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras i protokollet.

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och illasinnade bett.

 

Hur gör jag för att anmäla till ett test?

Dels anordnar Svenska Australian Cattledog Klubben tester vid vissa tillfällen. Det går även att själv ta kontakt med testledarna för att delta i ett test. Kostnaden för testet är 250 kr.

Lista över godkända testledare/anlagsbeskrivare

 • Calle Borgström
  Ekeberg Gård, Mörrum
  Telefon: 0454-773050
  E-post: carl.borgstrom@hotmail.com
 • Lisbeth Cederberg
  Ekerö
  Telefon: 073-589760
  E-post: lisbeth.cederberg@telia.com
 • Shania Longyard
  Högbo
  Telefon: 070-6216222
  E-post: finn-vallarna@alfa.telenordia.se
 • Ewa Myrbrink Karlsson
  Almunge
  Telefon: 0708-0881687
  E-post: ewa@kelpie.it
 • Tony Söderlund
  Stöde (Sundsvall)
  Telefon: 070-2210257
  E-post: pontiacking@hotmail.com