AKTIVITETER

Inom Svenska Australian Cattledog Klubben erbjuds en mängd olika aktiviteter som arrangeras av klubben. Det är utställningar, lydnadstävlingar, mentalbeskrivning/mentaltest, vallanlagstest, läger och träffar.

    cattledog agility           Cattledog utställning        8979867-crMhG

Välkommen!

Under uppfödar- och medlemsträffen i november 2016 bestämdes att klubben skulle skapa regionala kontaktombud som ska fungera som klubbens förlängda arm mot befintliga, nya och blivande medlemmar. De lokala kontaktombuden kan se till så att personer intresserade av rasen kommer i kontakt med rätt personer.

De lokala kontaktombuden kan anordna eller vara behjälpliga med att anordna lokala träffar för personer med rasen. Det måste vara ett minimiantal deltagare och SACK kan hjälpa till med att ex. subventionera fika och eller lokalhyra.

Lokala kontaktombud är:

Stockholm – Jenny Isaksson

Södermanland – Beatrice Semmelhack
Västra – Catta Englund
Halland – Ann-Louise Johansson
Uppland – Sandra Larsson
Skåne – Dennis Söderqvist